Privacy

Privacy Verklaring Arinya

Arinya, gevestigd aan het Carel Beukerhof 2, 6866DH, Heelsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jeanine Verhagen
https://www.
arinya.nl
Carel Beukerhof 2
6866DH Heelsum
arinyamassage@gmail.com

Jeanine Verhagen is de Functionaris Gegevensbescherming van Arinya. Zij is te bereiken via arinyamassage@gmail.com

Indien u de website Arinya.nl bezoekt, kunnen er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u worden verwerkt. Arinya, acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring.

Verzameling beperken

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Toestemming

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.

Rechten van betrokkenen

Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft. In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website is het mogelijk dat u bepaalde gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam en Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Adresgegevens

 • Factuuradres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier of intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Arinya, in correspondentie en telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • Het afhandelen van jouw betaling. Zo gebruiken we jouw naam en adresgegevens om op je factuur te zetten. Grondslag: Overeenkomst en Wettelijke verplichting.

 • Het uitvoeren van de door jou bestelde dienst. Zo gebruiken we jouw telefoonnummer of om je te bellen voor een intake gesprek, en je e-mailadres voor communicatie per e-mail of voor het toesturen van informatie of oefeningen. Ook gebruiken we deze gegevens voor het maken, afzeggen of wijzigen van afspraken. Grondslag: Overeenkomst.

 • Het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen

 • Het feedback vragen wanneer je een dienst of product bij ons hebt afgenomen. We zullen je hier eventueel eenmalig over mailen, om van jou te horen hoe je onze dienst of product hebt ervaren. Dit om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen blijven bevorderen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

 • Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame. De nieuwsbrief ontvang je alleen wanneer je hier zelf expliciet toestemming voor gegeven hebt. In het geval je een klant bent heb je deze toestemming mondeling, schriftelijk via e-mail, door je e-mailadres voor dit doel aan mij te geven na bijvoorbeeld een workshop of via inschrijving door jou zelf op de website gegeven. In het geval je geen klant bent heb je deze toestemming gegeven via inschrijving door jou zelf op de website. Reclame buiten de nieuwsbrief zal, wanneer je reeds een klant bent van Arinya, incidenteel kunnen bestaan uit een e-mail die wij je sturen om je op de hoogte te stellen van gelijkende diensten of activiteiten als die je hebt afgenomen bij Arinya. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.

 • Het versturen van een gratis weggever, zoals een e-book, of je inloglink voor een gratis webinar, wanneer je deze hebt aangevraagd. We zetten je vervolgens niet automatisch op onze nieuwsbrief mailinglijst.Wel zullen we je eventueel daarna nog een mail sturen met de vraag hoe je de weggever of het webinar hebt ervaren en of je geïnteresseerd bent in het ontvangen van de nieuwsbrief met inspiratie en updates over ons werk, blogs, aanbiedingenen activiteiten. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.

 • Het plaatsen van reviews van klanten op onze website. Dit gebeurt alleen in overleg met en met expliciete goedkeuring van de desbetreffende klant. De klant is gemachtigd ten alle tijden deze goedkeuring weer in te trekken, waarna de review direct verwijderd zal worden van de website. Grondslag: Toestemming.

 • Arinya verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Grondslag: Wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Arinya neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Arinya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestel- en betaalgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Relevante gegevens qua inhoud (inhoudelijke mails die door jou verstuurd zijn, eventuele minimale aantekeningen die Arinya heeft gemaakt)
Bewaartermijn: zolang je actief
sessies bij Arinya volgt, na afronding van de laatste coachingsessie worden deze gegevens binnen 2 jaar verwijderd.
Reden: Het mogelijk maken van een goede uitvoering van de dienst.

Relevante gegevens voor massage sessies qua data en duur van gesprekken
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere e-mail vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen e-mail meer van ons ontvangt. Uiterlijk 6 maanden na afmelden worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving online workshop (webinar) of gratis weggever
Bewaartermijn: 3 maanden
Reden: zodat we je de opname van de online workshop kunnen sturen en je een passend vervolgaanbod kunnen doen.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren en om het aanbod, de gratis content en de marketing op de website aan te passen aan de vraag vanuit bezoekers.

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over Arinya of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze contactpagina voor actuele contactgegevens.

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Social Media
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arinya deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Arinya blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Arinya maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 • WordPress: verzorgt de hosting van onze website

 • Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website

 • Mailchimp: Programma voor het maken van mailinglijsten en verzenden van nieuwsbrieven

Je gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland. Je gegevens kunnen door derder buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies

Arinya kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Arinya gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Beveiliging

Arinya neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via arinyamassage@gmail.com

Arinya heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. U kunt uw verzoeken richten aan: arinyamassage@gmail.com

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Arinya in opdracht van de gebruiker persoonsgegevens verwerkt, zal gebruiker de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. De gebruikers kunnen te allen tijde in overleg met Arinya wijzigingen daarin aanbrengen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 19 november 2019 en voor het laatst gewijzigd op 18 december 2019.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

arinyamassage@gmail.com